Tag: <span>anioł biznesu</span>

Uwa­ga, uwa­ga! Mło­dzi wizjo­ne­rzy z pomy­słem na biz­nes! Mło­dzi, czy­li nie star­si niż 35 lat 🙂 Ruszy­ły nabo­ry do pro­gra­mu Plat­for­my star­to­we dla nowych pomy­słów, ofe­ru­ją­ce­go dota­cje dla start-upów.

Aktualności